Splošne informacije

You are here

Sprememba novega zakona o voznikih, ki je pričel veljati 12.1.2017 je prinesel veliko novosti za bodoče voznike , zato si preberite nekaj nasvetov. Pred pričetkom vožnje v avtošoli (praktično usposabljanje) boste morali opraviti IZPIT IZ TEORIJE (teoretični del izpita) na izpitnem centru.
 
Pogoji za opravljanja iz teorije na izpitnem centru so:

  • opravljen tečaj CPP v izbrani šoli vožnje, ki traja najmanj16 pedagoških ur splošnega dela in različno število ur dodatnega dela za posamezno kategorijo, veljavnost je 3 leta
  • izpit iz PP (prva pomoč), trajna veljavnost
  • zdravniško spričevalo (zdravnik medicine dela in športa),  veljavnost 3 leta
  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)

Teoretični del v šoli vožnje za B kategorijo se lahko prične z dopolnjenimi 16 leti (novo).Začetek za ostale kategorije je minimalno 6 mesecev pred dopolnjeno zakonsko določeno starostjo za posamezno kategorijo.
 
Svetujemo vam , da si ustrezne dokumente ( izpit iz PP in zdravniško spričevalo ) pridobite pred ali v času tečaja CPP, tako da se lahko takoj po zaključku tečaja na upravni enoti prijavite za opravljanje  teoretičnega  dela vozniškega izpita. Z vožnjo se lahko prične šele po uspešno opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita za motorna vozila, ki ga pišete na izpitnem centru.
 

Zanimam se za: