Pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike tovornih vozil in avtobusov

You are here

Na program se lahko prijavite v naši pisarni v Solkanu. Program se izvaja v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
Cena praktičnega in teoretičnega izpita (brez predavanj) je 360,00 EUR, cena celotnega paketa pa je 546,00 EUR.

Redno usposabljanje poklicnih voznikov tovornih vozil in avtobusov (postopek podaljševanje temeljne kvalifikacije)

Na program se lahko prijavite v naši pisarni v Solkanu. Program se izvaja v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
Cena 7-urnega predavanja je 42,00 EUR.