Osebni avto s prikolico - BE

You are here

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Predpisana starost:

  • BE - 18 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

  • Evidenčni karton vožnje,
  • Zdravniško spričevalo,
  • B kategorija,
  • Osebni dokument (Osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  • Opravljen teoretični del izpita (Občinski)
  • Evidenčni karton vožnje,
  • Zdravniško spričevalo in
  • Osebni dokument (Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).