Motorna kolesa - A (A1, A2, A)

You are here

Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije:
  • A1 (do 125 ccm3 ali do 11 KW) – Pogoj je starost kandidata 16 let.
  • A2 (do 35 KW) – Pogoj je starost kandidata 18 let.
  • (neomejeno) – Pogoj je starost kandidata najmanj 24 let ali 2 leti izpit za A2 ne glede na starost kandidata (tj. najmanj 20 let).

Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja za A1, A2 in A so:

  • 1. Zdravniški pregled (velja 3 leta).
  • 2. Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi - velja 3 leta).
  • 3. Izpit Prva pomoč (Prva pomoč - velja neomejeno).
  • 4. Teoretični izpit (CPP) pred komisijo izpitnega centra (opravljen izpit velja 3 leta).

Od tu naprej pričnete s praktično vožnjo :

  • 5. Odvozite predpisan program voženj, ki se lahko izvede z predpisanim minimalnim številom ur 20.
  • 6. Končna izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 (z omejitvijo) lahko pridobi tudi kandidat, ki ima veljavno zdravniško potrdilo in najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil A1 kategorije. Kandidat opravi del praktičnega usposabljanja v šole vožnje in izpitno vožnjo.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A (brez omejitev) lahko pridobi tudi kandidat, ki ima veljavno zdravniško potrdilo in najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil A2 kategorije. Kandidat opravi del praktičnega usposabljanja v šoli vožnje in izpitno vožnjo.
Kandidati, ki so opravili vozniški izpit A2 ali A kategorije po 12.01.2017 bodo morali opraviti dodatni tečaj varne vožnje, tako kot vozniki B kategorije.