Kolo z motorjem - AM

You are here

Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije:

Kolo z motorjem je motorno vozilo, katerega delovna prostornina ne presega 50 ccm in katerega hitrost ne presega 45 km/h.

Predpisana starost:

  • AM - 15 let

Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja za AM kat. so:

  • 1. Zdravniški pregled (velja 3 leta).
  • 2. Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi - velja 3 leta).
  • 3. Teoretični izpit (CPP) pred komisijo izpitnega centra (opravljen izpit velja 3 leta).

Prijava na Upravni enoti teoretični in praktični izpit obvezno z starši ali skrbniki.

  • evidenčni karton vožnje
  • zdravniško spričevalo
  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)

Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita lahko pričnete s praktičnim usposabljanjem. Minimalno število ur praktične vožnje je 20.

Na sedežu izpitnega centra dobite termin  za izpitno vožnjo.

Pogoj za opravljanje praktičnega izpita je minimalna starost 15 let.