Kategorija B z omejitvijo (koda 96) - samo praktični del izpita

You are here

Predpisana starost:

  • B - 18 let

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  • Evidenčni karton vožnje,
  • Osebni dokument (Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.