Izdaja mednarodnih vozniških dovoljenj

You are here

MVD je dokument, uradno priznan s strani organizacije Združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah se zahteva, v nekaterih pa sploh ni potrebno. Za mnoge države se priporoča, v nekaterih državah se zahteva le za določene narodnosti. Vsekakor je povsod v tujini priročen dokument in pomaga vozniku - tudi če ga država ne zahteva - ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj pogosto olajša in pospeši formalnosti. MVD je pravzaprav prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja, zato morajo imeti vozniki v tujini poleg mednarodnega s seboj tudi veljavno nacionalno vozniško dovoljenje!

Mednarodno vozniško dovoljenje - MVD

AMZS priporoča MVD voznikom, ki pogosto potujejo z vozilom po različnih državah in še zlasti, če nameravajo v tuji državi najeti ali si izposoditi vozilo. MVD, ki ga izdaja AMZS, je tiskano v obliki knjižice, ki jo predpisuje Konvencija o cestnem prometu (Dunaj 1968,  dopolnjena v letu  2006) in velja tri leta od dneva izdaje.  Rok veljavnosti je lahko tudi krajši, če veljavnost slovenskega vozniškega dovoljenja poteče pred tem rokom.

Opozorilo: Posamezne države lahko omejijo veljavnost MVD za vsak posamezni obisk njihove države. V vsakem primeru je dolžina obiskovalčevega  bivanja določena z veljavnostjo njegovega vizuma ali z drugim dovoljenjem za bivanje. V primeru, da si voznik v obiskani državi uredi prebivališče, MVD preneha veljati.

Za pridobitev MVD je potrebno predložiti izvirnike naslednjih dokumentov:

  • veljavno slovensko vozniško dovoljenje,
  • potni list ali osebno izkaznico,
  • fotografijo velikosti 35x45mm.

 MVD ne morete pridobiti, če vam je bilo zaradi izgube ali kraje slovenskega vozniškega dovoljenja
 izdano le potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja.
 

Cena: 31,00 EUR
Cena za člane AMZS: 27,90 EUR

Če ste že v tujini

Če je oseba že v tujini, lahko MVD pridobi tako, da v Sloveniji pooblasti drugo osebo, da lahko namesto nje vloži vlogo za pridobitev mednarodnega vozniškega dovoljenja in jo skupaj s fotokopijami  oziroma skeni zgoraj navedenih dokumentov  ter ene fotografije predloži izdajnemu mestu.

Države, kjer se za obiskovalce, poleg slovenskega vozniškega dovoljenja, priporoča tudi mednarodno vozniško dovoljenje:
Angola, Argentina, Avstralija, Bangladeš, Belorusija, Brazilija, Čile, Dominikanska republika, Egipt, Indija, Indonezija, Iran, Jamajka, Jordanija, Južna Koreja, Kanada, Kenija, Kitajska, Libanon, Malezija, Mehika, Namibija, Nigerija, Nova Zelandija, Panama, Peru, Rusija, Singapur, Sudan, Sirija, Tajska, Tunizija, Venezuela, ZDA.

Japonska - izdajanje prevodov slovenskih vozniških dovoljenj v japonščini

MVD, ki ga izda AMZS, na Japonskem ne velja. Veleposlaništvo RS v Tokiu izdaja prevode slovenskih vozniških dovoljenj voznikom, s katerimi lahko skupaj z originalnim vozniškim dovoljenjem vozijo po japonskih cestah v obdobju do enega leta.

Vlogo za prevod je možno podati osebno na Veleposlaništvu RS v Tokiu vsak delovni dan med 10. in 12. uro oziroma ob predhodni najavi. Ob tem je treba predložiti originalno slovensko vozniško dovoljenje in plačati takso v višini 35,00 EUR oziroma 4644,00 JPY.

Vloge za prevod slovenskega vozniškega dovoljenja je možno podati tudi na izpostavah Japonske avtomobilske zveze JAF.

Več informacij na spletnih straneh Veleposlaništva RS v Tokiu in JAF.