Voznik z spremljevalcem

You are here

Pri 16 letih starosti se lahko v avtošoli prijavite na usposabljanje za voznika B kategorije. Vse do 18-ega leta lahko vozite vozilo B kategorije (avtomobil) samo s spremstvom.

Pogoji za voznika s spremljevalcem:

  • 1. Zdravniški pregled (velja 3 leta).
  • 2. Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi - velja 3 leta).
  • 3. Izpit Prva pomoč (Prva pomoč - velja neomejeno).
  • 4. Teoretični izpit (CPP) pred komisijo izpitnega centra (opravljen izpit velja 3 leta).

Na sedežu izpitnega centra se prijavite na opravljanje teoretičnega dela vozniškega dovoljenja, za kar potrebujete:

  • evidenčni karton vožnje
  • zdravniško potrdilo
  • potrdilo o prvi pomoči
  • osebni dokument

5. Nato pričnete s praktičnim usposabljanjem, za kar je potrebnih minimalno 20 ur praktične vožnje.

6. Po končanem praktičnem usposabljanju lahko vozite vozilo B kategorije, ampak samo ob prisotnosti spremljevalca, ki je vpisan v evidenčni karton vožnje. Ob sebi morate imeti vedno evidenčni karton vožnje in zdravniško potrdilo. Vozilo mora biti tudi označeno z „L“ tablico.

Spremljevalec

Spremljevalec je lahko eden od staršev ali druga oseba, s katero pisno soglašajo starši in je stara najmanj 27 let, ima vozniško dovoljenje za vozila B kategorije najmanj 5 let ter nima več kot 5 kazenskih točk. Spremljevalec mora biti tudi vpisan v evidenčni karton vožnje, ki ga opravi izpitni center.

7. Po dopolnjenih 18-ih letih se lahko prijavite k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita B kategorije.

Ko prvič opravite vozniški izpit morate opraviti tudi dodatno usposabljanje za voznike. Dodatnega usposabljanja se morate udeležiti v obdobju po4-ih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja in prenehanjem veljavnosti le tega . Vadba varne vožnje obsega teoretični in praktični del. Teoretični del obsega 12 ur o varnostih prometa, tveganjih vožnje, odgovornosti voznikov in odnosih med udeleženci prometa. Praktični del obsega 6 ur v obliki vadbe varne vožnje.