Članstvo AMD in AMZS

You are here

Kaj pomeni biti član AMZS?

Pomoč, varnost, kvalitetne servisne storitve, popusti pri partnerjih in še več!

Zakaj postati naš član? Ker vam nudimo širok nabor kvalitetnih storitev na enem mestu ter omogočamo mnoge ugodnosti in popuste tako v naših poslovnih enotah, kot tudi pri naših poslovnih partnerjih. 

Smo tudi največji izvajalec pomoči na cesti in avtovleke v Sloveniji, naše osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje vaše mobilnosti!

Avto-moto zveza Slovenije je nacionalna avtomobilska zveza in združuje 79 avto-moto društev in avto-moto touring klubov v Sloveniji. Fizična oz. pravna oseba ne more biti član AMZS, lahko pa si fizična oseba oz. pravna oseba zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v posamezno društvo, ki je član AMZS. 

Član – fizična oseba

Je upravičen do članskih ugodnosti za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katere koli fizične osebe. Če je vozilo v lasti pravne osebe, ki daje vozilo v finančni ali operativni leasing oz. najem, in član v prometnem dovoljenju ni vpisan kot uporabnik, mora član imeti pooblastilo leasing hiše o upravljanju z vozilom.
Članstvo ni prenosljivo na drugo osebo. Storitve na cesti so vezane na člana, tehnične storitve pa na vozilo v lasti člana.

Pravna oseba

Pri pravnih osebah veljajo članske ugodnosti za njihovo vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Pri pravnih osebah je ugodnost vezana na vozilo. Samostojni podjetnik ni pravna temveč fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zato se tudi včlani kot fizična oseba.

Član – samostojni podjetnik posameznik – s. p.

Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) lahko samostojno izbere ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana – fizično osebo. V tem primeru se račun glasi na fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot samostojni podjetnik posameznik, velja članstvo za pravno osebo in prejme račun, ki se glasi na ime samostojnega podjetnika posameznika.
Sprememba članstva med letom med fizično osebo in samostojnim podjetnikom posameznikom ter obratno ni mogoča.

Ob plačilu članarine prejmete člansko kartico za obdobje treh let in je veljavna s potrdilom o plačani članarini za tekoče člansko leto. Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti ni imel s seboj veljavnih članskih dokumentov in je za to storitev AMZS moral plačati, mora ob uveljavljanju povračila plačila priložiti izvirni račun, ki ga je za storitev plačal.

Z včlanitvijo novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Obstoječi član splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.
Prenesite splošne pogoje članstva AMZS za leto 2014 v PDF obliki

Cenik članskih kategorij
Članska kategorija Letna članarina
osnovno članstvo 40,00 EUR
osnovno članstvo - družinsko članstvo 20,00 EUR
članstvo PLUS 69,00 EUR
članstvo PLUS - družinsko članstvo 49,00 EUR
članstvo za invalide 24,00 EUR
članstvo AMZS START 15,00 EUR
   
duplikati članskih dokumentov 8,50 EUR

 

 

Opis članskih kategorij

Osnovno članstvo

Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo drugih, včasih morda pomembnejših ugodnosti (izjema je le pomoč v tujini, ki pa si jo zagotovite z dokupom knjižice Mednarodna pomoč).

Članstvo PLUS

Članstvo PLUS priporočamo voznikom, ki na cestah preživijo več časa in potujejo tudi po tujini. Kategorija ima bogatejše ugodnosti v Sloveniji in zagotavlja pomoč tudi v tujini, saj je knjižica Mednarodna pomoč sestavni del članstva PLUS. Pripadajo vam tudi vse članske ugodnosti.
Včlanitev v to kategorijo je možna ob novi včlanitvi ali ob obnovitvi članstva. Z včlanitvijo v članski paket Plus se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe knjižice AMZS Mednarodna pomoč ter storitve kredit v sili.

 

Družinsko članstvo

Včlanite tudi svoje najbližje. Zakonec ali življenjski partner in otroci do dopolnjenega 26. leta starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s članom, plačajo članstvo po znižani ceni:

  • Osnovno članstvo - družinsko članstvo: 20,00 EUR
  • Članstvo PLUS - družinsko članstvo: 49,00 EUR.

Družinsko članstvo zagotavlja vse članske ugodnosti osnovnega članstva ali članstva PLUS razen prejemanja Motorevije.

Član invalid

Osnovno članstvo s 40-odstotnim popustom lahko kupijo invalidi, ki izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:

  • invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin,
  • oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
  • gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana vsaj 70 % telesna okvara.

Članu invalidu pripadajo vse ugodnosti iz osnovnega članstva. Za včlanitev v to kategorijo mora član kot dokazilo posredovati fotokopijo odločbe uradne osebe (npr. ZPIZ-a), iz katere je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Odločbo ZPIZ-a mora član invalid predložiti ob včlanitvi, to je ob podpisu pristopne izjave. Članske ugodnosti, ki so vezane na motorno vozilo, priznamo tudi drugi osebi, ki vozi avto v lasti člana invalida. 

AMZS Start

Član AMZS Start prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugodnosti, ki niso vezane na storitve za motorno vozilo. Uveljavlja pa lahko popuste iz programa Show your Card!, popuste iz programa Pametni nakupi v turističnih pisarnah AMD in PE AMZS, izdelavo potovalnega načrta. Član AMZS Start ne more uveljavljati ugodnosti iz programa Privarčujte z AMZS!

 

 

Članska kartica

Ob vsakokratnem plačilu članarine prejmete potrdilo o plačani članarini. Člansko kartico ob novi včlanitvi prejmete v roku 10 dni in velja za obdobje treh let. Članstvo vam avtomatično podaljšamo za naslednje leto, če ga tri mesece pred iztekom pisno ne odpoveste.

Član fizična oseba je upravičen do uporabe članskih storitev (pomoč na cesti, prevoz vozila) za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katerekoli fizične osebe, če pa je last pravne osebe, ki daje vozilo v zakup ali poslovni najem, se mora taka pogodba glasiti na ime člana.

Če je članstvo sklenjeno na pravno osebo, veljajo ugodnosti za vozilo, ki je last pravne osebe in je evidentirano (registrska oznaka vozila) v članskih dokumentih.
 

Primerjava med kategorijami

Primerjava med kategorijami: Članstvo
PLUS
69.00 EUR
Osnovno
članstvo
40,00 EUR
AMZS
Start
15,00 EUR
Ugodnosti v Sloveniji
Članske ugodnosti v tujini
brezplačna pomoč na cesti    
prevoz vozila v tujini do 250 EUR    
prevoz v prometni nesreči
poškodovanega vozila iz tujine
do 1.500 EUR    
prevoz pokvarjenega vozila iz tujine do 1.500 EUR    
zagotovitev nadomestnega voznika do 500 EUR    
nepredvidena prenočitev v tujini do 200 EUR    
kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 EUR    
AMZS kredit v sili do vrednosti 1.000 EUR    
brezplačna pomoč na cesti 3 x letno 3 x letno  
brezplačen prevoz pokvarjenega vozila 1x letno* 1x letno**  
brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila - reševanje 2x letno 1x letno  
brezplačno prečrpavanje goriva ob napačnem točenju 1x letno    
nadomestno vozilo v primeru prometne nesreče ali kraje do 5 dni do 3 dni  
denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti  
brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali popust pri tehničnem pregledu ***   1x letno  
brezplačen postopek registracije novega vozila ali podaljšanje registracije vozila ali popust pri tehničnem pregledu **** 1x letno    
preventivni pregled vozila 2x letno 2x letno  
prejemanje Motorevije
popusti pri tehničnih pregledih in storitvah v PE AMZS  
brezplačno tehnično in pravno svetovanje  
Show your CARD! (Pokaži kartico)
Reševalna karta  
Privarčujte z AMZS!  
AMZS Center varne vožnje (programi varne vožnje)***** 30% popust 20% popust  
OPOMBE

*

brez omejitev

**

do 150 km skupne vlečne poti

***

To ugodnost lahko član izkoristi v katerikoli poslovni enoti AMZS, kjer lahko opravi postopek registracije. AMZS članu plača celoten postopek podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja za svoje vozilo. Velja v primeru, da član v poslovni enoti uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost velja za skupine L (motocikli, ozko sledna vozila) in M1 (vozila za prevoz do 8 oseb), ki je v lasti člana. Ugodnost lahko koristi član 1x letno. Navedeno ugodnost se lahko koristi zgolj 1x letno. V kolikor član koristi to ugodnost, ne more koristiti popusta pri tehničnem pregledu.

****

To ugodnost lahko član izkoristi v katerikoli poslovni enoti AMZS, kjer lahko opravi postopek registracije. AMZS članu plača celoten postopek registracije novega vozila oz. podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja za svoje vozilo. To velja v primeru, da član v poslovni enoti uredi tudi zavarovanje za vozila, plačila letno dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost velja za skupine L (motocikli, ozko sledna vozila) in M1 (vozila za prevoz do 8 oseb), ki je v lasti člana. Ugodnost lahko koristi član 1x letno. Če član koristi to ugodnost, ne more koristiti popusta pri tehničnem pregledu.

*****

ne velja za zakonsko predpisane programe (izbris kazenskih točk, voznik začetnik, temeljne kvalifikacije)