Voznik povratnik

You are here

Pri naši avtošoli se prijavite za usposabljanje za voznika motornega vozila. Takrat vam bomo tudi razložili ves postopek pridobitve vozniškega dovoljenja.

Postopek ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja je podoben kot prvo opravljanje vozniškega dovoljenja le z malenkostnimi razlikami.
NAJPREJ :   

  • ZDRAVNIŠKI PREGLED
  • EDUKACIJSKE ALI PSIHOSOCIALNE DELAVNICE 
  • POKLIČI NAŠO AVTO ŠOLO

Zdravniški pregled za povratnike:

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica 
 
Izpita prve pomoči vam ni potrebno opravljati. V primeru,da nimate kartice prve pomoči zaprosite na tistem Rdečem križu za duplikat ,ki ste prvič opravljali v prvo pomoč za vozniški izpit.
 
Pri specialistu medicine dela morate opraviti tudi psihoteste, če ste izpit izgubili zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih substanc.

Dodatno usposabljanje za varno vožnjo

Dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se morajo udeležiti vsi, ki niso izgubili vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih substanc. Usposabljanje varne vožnje obsega teoretični in praktični del. Teoretični del obsega 12 ur (3x4 ure) o varnostih prometa, tveganjih vožnje, odgovornosti voznikov in odnosih med udeleženci prometa. Praktični del obsega 6 ur v obliki vadbe varne vožnje.

Rehabilitacijski program

Rehabilitacijskega programa se morajo udeležiti vsi, ki so izgubili vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih substanc. Sodišče izmed treh programov določi ustrezni rehabilitacijski program na podlagi zdravniškega spričevala:

  • edukacijske (vzgojne) delavnice najmanj 6ur(2x3 ure)-najmanj 3dni o varnosti, tveganjih, odgovornosti in odnosi v prometu;
  • Pooblaščene organizacije za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic:
  • ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
  • psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 ur, od tega najmanj dve uri individualne obravnave in 15 ur dela v skupini z vsebinami o varnosti, tveganjih, odgovornosti in odnosi v prometu;
  • programi zdravljenja odvisnosti.

Tega programa se lahko udeleži vsak, ki je imel v organizmu več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in se mu izbrišejo štiri kazenske točke.

Pri ponovno opravljenem izpitu niste voznik začetnik.